eu
×

     i.     Grant project: "Pomeranian Export Broker. A comprehensive export support system in the Pomeranian Voivodeship"

 1.       PEEKABOO Łukasz Kuć implements a project co-financed from European Funds:
 2.       Project title: Promotion of clothes at international fairs supporting the development of export activity of the DEAR SOPHIE brand
 3.       Project goal: Increasing the DEAR SOPHIE brand’s export sales by promoting clothes at international fairs. 
 4.       Beneficiary: PEEKABOO Łukasz Kuć
 5.       Program: Activities 2.3. Export activity of Priority Axis 2. of the Enterprise of the Regional Operational Program of the Pomeranian Voivodeship for the years 2014-2020
 6.       Total project value134 542.00 PLN
 7.        Co-financing of the EU project: 59 950.00 PLN
 8.      Project duration: 01.04.2019 – 31.03.2021
 9.       Logotyp Pomorskie
 10.        Logotypy: Znak FE (Program Regionalny), znak barw RP, znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, znak Unii Europejskiej (EFRR)

                                                   ii.     Foreign broker: "Pomeranian Export Broker. A comprehensive export support system in the Pomeranian Voivodeship"

 1.       PEEKABOO Łukasz Kuć implements a project co-financed from European Funds:
 2.       Project title: Foreign broker service
 3.       Project goal: Increasing the DEAR SOPHIE brand's export sales through the implementation of a foreign broker service in the United Arab Emirates
 4.       Beneficiary: PEEKABOO Łukasz Kuć
 5.       Program: Activities 2.3. Export activity of Priority Axis 2. of the Enterprise of the Regional Operational Program of the Pomeranian Voivodeship for the years 2014-2020
 6.       Total project value: 70 000.00 PLN netto
 7.        Logotyp Pomorskie
 8.      Logotypy: Znak FE (Program Regionalny), znak barw RP, znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, znak Unii Europejskiej (EFRR)

                                                  iii.     Go to Brand. Branżowy program promocji Moda Polska

 1.       PEEKABOO Łukasz Kuć realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
 2.       Project title
 3.       Project goal
 4.       Beneficiary: PEEKABOO Łukasz Kuć
 5.       Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
 6.       Total project value
 7.        Co-financing of the EU project: 430 270.00 PLN
 8.      Project duration:
 9.       Logotypy: Znak FE (Inteligentny Rozwój), znak barw RP, znak Moda Polska, znak Unii Europejskiej (EFRR)