搂10. POLITYKA PRYWATNO艢CI聽

 1. Niniejsza polityka prywatnoci Sklepu ma charakter informacyjny i nie jest聽r贸dem聽obowizk贸w dla Usugobiorc贸w i Klient贸w Sklepu.

 2. Usugodawca jest administratorem danych osobowych zbieranych za porednictwem Sklepu. Usugodawca dochowa szczeg贸lnej starannoci w celu ochrony interes贸w Usugobiorc贸w i Klient贸w, kt贸rych dotycz. W szczeg贸lnoci Usugodawca stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu odpowiedniej ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym poprzez stosowanie protokou SSL oraz moliwo艣膰聽dostpu do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasa.聽

 3. Dane osobowe Usugobiorc贸w i Klient贸w s膮聽przetwarzane zgodnie z ustaw膮聽z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustaw膮聽o聽wiadczeniu usug drog膮聽elektroniczn膮聽z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).聽

 4. Dane Usugobiorc贸w i Klient贸w s膮聽przetwarzane w celu realizacji i promowania usug Sklepu, w tym w szczeg贸lnoci:聽

  1. Zawarcia i realizacji Umowy Sprzeday (zaoenia Konta, zoenia i realizacji Zam贸wie),聽

  2. Rozliczenia Umowy,聽

  3. Rozpatrzenia zgoszonych reklamacji,聽

  4. Wyjanienia okolicznoci niedozwolonego korzystania z usug,聽

  5. W celach archiwizacyjnych,聽

  6. W celach marketingu bezporedniego Produkt贸w i usug Usugodawcy.聽

 5. Powysze oznacza,聽e Usugodawca bdzie przekazywa艂聽dane Usugobiorc贸w i Klient贸w zewntrznym podmiotom wspierajcym proces zawarcia i realizacji Umowy Sprzeday, w tym w szczeg贸lnoci firmom kurierskim, firmom informatycznym wspierajcym ww. procesy oraz podmiotom poredniczcym w rozliczaniu patnoci.聽

 6. Usugodawca moe przetwarza膰聽dane Usugobiorc贸w i Klient贸w w nastpujcym zakresie: imi臋聽i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/ prowadzenia dziaalnoci/ siedziby. W przypadku Przedsibiorc贸w Usugodawca moe przetwarza膰聽dodatkowo nazw臋聽firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usugobiorcy lub Klienta.聽

 7. Usugodawca moe ponadto przetwarza膰聽dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urzdze艅聽Usugobiorcy oraz Klienta w celach technicznych, a take w celach statystycznych.聽

 8. Podanie danych przez Usugobiorc臋聽i Klienta jest dobrowolne, jednak jednoczenie jest niezbdne w celu聽wiadczenia usug drog膮聽elektroniczn.聽

 9. Podstaw膮聽przetwarzania danych osobowych Usugobiorcy lub Klienta jest ich niezbdno艣膰聽do zawarcia i realizacji Umowy Sprzeday. Podstaw膮聽przetwarzania powyszych danych w celach marketingu bezporedniego jest uprzednia zgoda聽Usugobiorcy lub Klienta lub wypenienie prawnie usprawiedliwionych cel贸w realizowanych przez Usugodawc.

 10. Us艂ugobiorca lub聽Klient ma prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, wgl膮du do ich tre艣ci, ich poprawiania oraz uzasadnionego聽偶膮dania ich usuni臋cia.
 11. Przetwarzanie danych osobowych Usugobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezporedniego bdzie realizowane wy艂膮cznie po uprzednim uzyskaniu jego zgody. Usugobiorcy i Klientowi przysuguje prawo odwoania ww. zgody w kadym czasie oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyszym celu.
 12. Odwiedzaj膮cy strony internetowe Sklepu ma prawo nie zaakceptowa膰聽korzystania z plik贸w cookies. W takich przypadkach niekt贸re funkcjonalno艣ci Sklepu mog膮聽mie膰聽ograniczone dzia艂anie. Odwiedzaj膮cy ma mo偶liwo艣膰聽wyra偶enia braku takiej zgody na przyk艂ad poprzez wy艂膮czenie mo偶liwo艣ci zapisywania plik贸w cookies聽w ustawieniach przegl膮darki internetowej.
 13. Us艂ugodawca mo偶e przetwarza膰聽zawarte w plikach cookies dane dotycz膮ce os贸b odwiedzaj膮cych strony internetowe Sklepu w nast臋puj膮cych celach:聽
   1. Zapami臋tywania danych zwi膮zanych z dost臋pnymi w Sklepie formularzami, w szczeg贸lno艣ci Formularzem Rejestracji i Formularzem Zam贸wienia oraz danych Koszyka,聽

   2. Dostosowania funkcjonalno艣ci i wygl膮du Sklepu do preferencji odwiedzaj膮cych,

   3. Analizy statystycznej w zakresie liczby odwiedzaj膮cych oraz sposob贸w korzystania przez nich ze Sklepu,

   4. Zapami臋tywania danych niezb臋dnych do logowania si臋聽oraz identyfikacji Us艂ugobiorc贸w i Klient贸w zalogowanych. 聽