Projekt grantowy: „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

PEEKABOO Łukasz Kuć realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Tytuł projektu: Promocja ubrań na targach międzynarodowych wspierająca rozwój działalności eksportowej marki DEAR SOPHIE
Cel projektu: Zwiększenie sprzedaży eksportowej marki DEAR SOPHIE poprzez promocję ubrań na targach międzynarodowych.
Beneficjent: PEEKABOO Łukasz Kuć
Program: Działania 2.3. Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.+
Całkowita wartość projektu: 134 542,00 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 59 950,00 PLN
Okres trwania projektu: 01.04.2019 – 31.03.2021 

     

Broker zagraniczny: „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” 

PEEKABOO Łukasz Kuć realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Tytuł projektu: Usługa brokera zagranicznego
Cel projektu: Zwiększenie sprzedaży eksportowej marki DEAR SOPHIE poprzez realizację usługi brokera zagranicznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Beneficjent: PEEKABOO Łukasz Kuć
Program: Działania 2.3. Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wartość usługi: 47 939,74 PLN netto
Wartość dofinansowania projektu z UE: 38 975,40 PLN
Okres trwania projektu: 08.05.2019 – 31.01.2020

    
     

 

Go to Brand. Branżowy program promocji Moda Polska 

PEEKABOO Łukasz Kuć realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Tytuł projektu: Rozwój potencjału eksportowego marki DEAR SOPHIE
Cel projektu: Wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności marki DEAR SOPHIE poprzez internacjonalizację jej działalności
Beneficjent: PEEKABOO Łukasz Kuć
Program: Oś Piorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand
Całkowita wartość projektu: 506 200,00 PLN 
Wartość dofinansowania projektu z UE: 430 270,00 PLN
Okres trwania projektu: 01.09.2019 – 31.12.2020